Menu

Čo Artériograf meria a ako

Čo Artériograf meria a ako

Čo Artériograf meria a ako

Meranie pomocou tohto prístroja sa môže zdať rovnako jednoduché ako bežné meranie krvného tlaku, ale je oveľa komplexnejšie. Manžeta, ktorá sa priloží na rameň, nie len meria systolický a diastolický tlak krvi, ale je aj schopná detekovať složité pulzové krivky. Tieto zodpovedajú zmenám krvného tlaku v cievach počas srdcovej revolúcie - teda procesu, keď je krv vypudená do cievneho systému (systola) a potom sa vracia späť do srdca (diastola). Následne prístroj transformuje tieto krivky na elektronický signál, ktorý je ďalej analyzovaný počítačovým programom. Týmto spôsobom získavame dôležité informácie nie len o funkcii malých ciev, ktoré sú vzhľadom na ich celkovú plochu najväčším orgánom nášho tela, ale aj o tlakových pomeroch v hlavnej tepne (aorte). To nám umožňuje určiť aktuálnu záťaž na srdce. Meranie nám odhaľuje aj informácie o pružnosti aorty a rýchlosti pulzovej vlny v nej. Tieto údaje sú kľúčové pre posúdenie zdravia vašich ciev. Všeobecne platí, že čím pružnejšia je stena aorty, tým je aorta zdravšia. Zaujímavosťou je, že na základe priemerných hodnôt z merania viac ako 10 000 subjektov stredoeurópskej populácie, tento prístroj dokáže vypočítať tzv. arteriálny vek jednotlivca. Tento výsledok nemusí nutne zodpovedať skutočnému (biologickému) veku meranej osoby, ale poskytuje dôležité informácie o stave a funkčnosti buniek v cievnej stene a pružnosti aorty.

Read more

 • Diagnostika cievneho systému prístrojom arteriograf v našom zariadení

  Vykonávame diagnostika Vašeho cievneho systému unikátnym cerifikovaným prístrojom Arteriograf. Celé meranie trvá 1/2 hodiny a v cene merania máte aj vyhodnotenie merania a odporúčania.

  IN STOCK

  60 €

  72 € incl. VAT

 • Diagnostika cievneho systému prístrojom arteriograf v rámci celého Slovenska

  Arteriografické vyšetrenie ciev - Vykonávame diagnostiku Vašeho cievneho systému unikátnym cerifikovaným prístrojom Arteriograf v rámci celého slovenska, ktorá je vykonávaná našim diagnostickým plne vybaveným autom. Celé meranie trvá 1/2 hodiny a v cene merania máte aj vyhodnotenie merania a odporúčania.

  IN STOCK

  95 €

  114 € incl. VAT

 • Arteriograph - certified device for non-invasive vascular diagnostics

  The arteriograph is the perfect ally for anyone who wants to stay one step ahead in their health care. Developed in Hungary, this device is a cutting-edge tool for non-invasive vascular diagnostics. With precision technology and innovative software, this device is designed to give you the most accurate information about the condition of your arteries.

  IN STOCK

  3550 €

  4260 € incl. VAT

Submit a product, project, company, article or advertisement to the portal, catalog, e-shop, blog and bazaar

Record type *

Form of publication *

Captcha

i

Login

Forgotten password

Login

Forgotten password

Product has been added to the cart
Continue shopping Order